Marknadsanalysen visade vägen på DLL

Vi gjorde en grundlig marknadsanalys åt DLL, där det blev tydligt att framtidens kontor och mötesplatser måste erbjuda något mer.